Teenused      Hinnakiri      Kontakt      

Üldnõuded elektripaigaldistele

Audit tuleb teostada igas elektripaigaldises enne selle kasutuselevõttu ning ettenähtud juhtudel ja sagedusel pärast kasutuselevõttu. Selle alusel jaguneb tehniline kontroll kasutuselevõtule eelnevaks, korraliseks ja erakorraliseks auditiks. Aiditi käigus hindab kontrollija visuaalselt paigaldise olukorda, tutvub paigaldise kohta oleva dokumentatsiooniga ning katse- ja mõõtmistulemustega, teeb vajadusel elektripaigaldises täiendavaid kontrollmõõtmisi. Selle kõige alusel teeb kontrollija otsuse, kas paigaldis on korras või ei ole. Kui paigaldis on korras, siis annab kontrolli tegija omanikule tunnistuse selle kohta. Kui aga paigaldis ei ole korras, siis esitab kontrollija paigaldise omanikule avastatud puuduste loetelu, mille põhjal saab omanik oma paigaldise korda teha. Iga elektripaigaldis peab vastama ehitamise ajal kehtinud nõuetele ning kui elektripaigaldise kasutamisega ei kaasne mingit otsest ohtu, pole ka kohustust seda tänaste tehniliste nõuetega kooskõlla viia. Auditi liigid Audit jaguneb kasutuselevõtule eelnevaks, korraliseks ja erakorraliseks auditiks. Kasutuselevõtule eelnev audit Kasutuselevõtule eelnev audit tehakse nagu nimigi ütleb enne elektripaigaldise kasutuselevõttu st. pärast uue elektripaigaldise valmimist või vana ümberehitamist. Enne seda auditit ei tohi elektripaigaldist kasutusele võtta. Elektripaigaldis on kasutusele võetud hetkest, kui see pingestatakse ettenähtud otstarbel kasutamiseks. Elektripaigaldis
zero base cad Kaasaegse veebilehe loomine ja mõjusate kodulehtede tegemine aitab veebilehtede disaini valmistamise nähtavamaks teha, vaata aara.ee poolt kodulehekülgede valmistamise kohta aitab näidata kuidas veebilehe tegemine muudab ettevõtte netilehe moodsalt populaarseks lisaks ka kodulehe optimeerimine loob head eeldused koduka Google otsingu kaudu, lisaks aitab kodulehtede tegemise ja optimeerimisele tähelepanu pööramine netilehekülgi ka paremini ülesse leida, loe uue veebilehekülje tegemisest aara.ee disainibüroos lähemalt käib ja mida täpselt kodulehe tegemine endas kätkeb.

Üldnõuded elektripaigaldistele

Elektripaigaldise omanik peab tagama elektripaigaldise nõuetekohase kasutamise, sealhulgas elektripaigaldise õigeaegse auditi. Auditi eesmärk on hinnata elektripaigaldise ohutust ning vajadusel selle käidukorraldust Seadme ohutuse seaduses sätestatud nõuetele.

Audit tuleb teostada igas elektripaigaldises enne selle kasutuselevõttu ning ettenähtud juhtudel ja sagedusel pärast kasutuselevõttu. Selle alusel jaguneb tehniline kontroll kasutuselevõtule eelnevaks, korraliseks ja erakorraliseks auditiks.

Aiditi käigus hindab kontrollija visuaalselt paigaldise olukorda, tutvub paigaldise kohta oleva dokumentatsiooniga ning katse- ja mõõtmistulemustega, teeb vajadusel elektripaigaldises täiendavaid kontrollmõõtmisi. Selle kõige alusel teeb kontrollija otsuse, kas paigaldis on korras või ei ole. Kui paigaldis on korras, siis annab kontrolli tegija omanikule tunnistuse selle kohta. Kui aga paigaldis ei ole korras, siis esitab kontrollija paigaldise omanikule avastatud puuduste loetelu, mille põhjal saab omanik oma paigaldise korda teha. Iga elektripaigaldis peab vastama ehitamise ajal kehtinud nõuetele ning kui elektripaigaldise kasutamisega ei kaasne mingit otsest ohtu, pole ka kohustust seda tänaste tehniliste nõuetega kooskõlla viia.

Auditi liigid

 

Audit jaguneb kasutuselevõtule eelnevaks, korraliseks ja erakorraliseks auditiks.

 

Kasutuselevõtule eelnev audit

Kasutuselevõtule eelnev audit tehakse nagu nimigi ütleb enne elektripaigaldise kasutuselevõttu st. pärast uue elektripaigaldise valmimist või vana ümberehitamist. Enne seda auditit ei tohi elektripaigaldist kasutusele võtta.

 

Elektripaigaldis on kasutusele võetud hetkest, kui see pingestatakse ettenähtud otstarbel kasutamiseks. Elektripaigaldise võib kasutusele võtta osade kaupa, kusjuures enne iga osa kasutusele võtmist tuleb teostada audit.

Elektripaigaldise kasutuselevõtmine ei ole pingestamine, mis on vajalik elektripaigaldise auditi toiminguteks.

 

Korraline audit ja selle sagedus

Korralist auditit teostatakse kasutuses olevates elektripaigaldistes perioodiliselt sõltuvalt elektripaigaldise liigist.

 

Korralise auditiga hinnatakse elektripaigaldise ja selle käidu vastavust "Seadme ohutuse seadusega" kehtestatud nõuetele ning vastavuse korral tõendatakse seda elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistusega.

 

Korraline audit on kohustuslik pea kõikides elektripaigaldistes.

Eluruumi (sealhulgas suvila) ja elamu teenindamiseks vajaliku ehitise ning väikeehitise ja ajutise ehitise elektripaigaldise puhul pole elektripaigaldise korraline audit kohustuslik, välja arvatud majandustegevuseks kasutatava eluruumi ja väikeehitise ning kahe või enam korteriga hoone korterivaldajate ühiskasutuses oleva elektripaigaldise puhul.

 

Korraline audit on perioodiline:

1.liigi elektripaigaldises tuleb korraline audit teha iga 5 aasta järel

2.liigi elektripaigaldises tuleb korraline audit teha iga 10 aasta järel

3.liigi elektripaigaldises tuleb korraline kontroll teha iga 15 aasta järel. (Näiteks kui kontroll viidi läbi 2002 a-l, siis järgmine audit tuleb teha 2017.a-l jne)

 

Elektripaigaldisesle, mis on ehitatud või ümberehitatud enne 2000.aastat, tuleb korraline audit teha järgmise perioodilidusega:

1.liigi elektripaigaldises tuleb korraline audit teha iga 3 aasta järel

2.liigi elektripaigaldises tuleb korraline audit teha iga 5 aasta järel

3.liigi elektripaigaldises tuleb korraline kontroll teha iga 10 aasta järel.

 

Erisusena on kehtestatud pikemad korralise auditi perioodsused võrguettevõtjate elektripaigaldistes tingimusel, et elektripaigaldised on eelneva auditi käigus tunnistatud nõuetekohaseks ja on tagatud pidev hooldus ja korrashoid. 

 

 

AIA ELEKTER OÜ

Jaan Venteri tee 5-20 Harkujärve küla harku vald Harjumaa 67912

Telefon (+372) 5042044  e-post jaak(ätt)aiaelekter.ee.

Kodulehtede valmistamine aara.ee

Audit tuleb teostada igas elektripaigaldises enne selle kasutuselevõttu ning ettenähtud juhtudel ja sagedusel pärast kasutuselevõttu. Selle alusel jaguneb tehniline kontroll kasutuselevõtule eelnevaks, korraliseks ja erakorraliseks auditiks. Aiditi käigus hindab kontrollija visuaalselt paigaldise olukorda, tutvub paigaldise kohta oleva dokumentatsiooniga ning katse- ja mõõtmistulemustega, teeb vajadusel elektripaigaldises täiendavaid kontrollmõõtmisi. Selle kõige alusel teeb kontrollija otsuse, kas paigaldis on korras või ei ole. Kui paigaldis on korras, siis annab kontrolli tegija omanikule tunnistuse selle kohta. Kui aga paigaldis ei ole korras, siis esitab kontrollija paigaldise omanikule avastatud puuduste loetelu, mille põhjal saab omanik oma paigaldise korda teha. Iga elektripaigaldis peab vastama ehitamise ajal kehtinud nõuetele ning kui elektripaigaldise kasutamisega ei kaasne mingit otsest ohtu, pole ka kohustust seda tänaste tehniliste nõuetega kooskõlla viia. Auditi liigid Audit jaguneb kasutuselevõtule eelnevaks, korraliseks ja erakorraliseks auditiks. Kasutuselevõtule eelnev audit Kasutuselevõtule eelnev audit tehakse nagu nimigi ütleb enne elektripaigaldise kasutuselevõttu st. pärast uue elektripaigaldise valmimist või vana ümberehitamist. Enne seda auditit ei tohi elektripaigaldist kasutusele võtta. Elektripaigaldis on kasutusele võetud hetkest, kui see pingestatakse ettenähtud otstarbel kasutamiseks. Elektripaigaldise võib kasutusele võtta osade kaupa, kusjuures enne iga osa kasutusele võtmist tuleb teostada audit. Elektripaigaldise kasutuselevõtmine ei ole pingestamine, mis on vajalik elektripaigaldise auditi toiminguteks. Korraline audit ja selle sagedus Korralist auditit teostatakse kasutuses olevates elektripaigaldistes perioodiliselt sõltuvalt elektripaigaldise liigist. Korralise auditiga hinnatakse elektripaigaldise ja selle käidu vastavust "Seadme ohutuse seadusega" kehtestatud nõuetele ning vastavuse korral tõendatakse seda elektripaigaldisaldises tuleb korraline audit teha iga 10 aasta järel 3. liigi elektripaigaldises tuleb korraline kontroll teha iga 15 aasta järel. (Näiteks kui kontroll viidi läbi 2002 a-l, siis järgmine audit tuleb teha 2017. a-l jne)   Elektripaigaldisesle, mis on ehitatud või ümberehitatud enne 2000. aastat, tuleb korraline audit teha järgmise perioodilidusega: 1. liigi  elektripaigaldises tuleb korraline audit teha iga 3 aasta järel 2. liigi  elektripaigaldises tuleb korraline audit teha iga 5 aasta järel 3. liigi  elektripaigaldises tuleb korraline kontroll teha iga 10 aasta järel.   Erisusena on kehtestatud pikemad korralise auditi perioodsused võrguettevõtjate elektripaigaldistes tingimusel, et elektripaigaldised on eelneva auditi käigus tunnistatud nõuetekohaseks ja on tagatud pidev hooldus ja korrashoid.      

Elektripaigaldise omanik peab tagama elektripaigaldise nõuetekohase kasutamise, sealhulgas elektripaigaldise õigeaegse auditi. Auditi eesmärk on hinnata elektripaigaldise ohutust ning vajadusel selle käidukorraldust Seadme ohutuse seaduses sätestatud nõuetele. Üldnõuded elektripaigaldistele

www.aiaelekter.ee Copyright © 2014-2015 AIA Elekter OÜ