Teenused      Hinnakiri      Kontakt      

KEY mingi tekst peaks olema võimalik kirjutada ka siia lisaks, et nii vähema kui ka suurema tehisliku intellektiga oleks võimalik aru saada, mis täpselt lehekülje sisus on ja milliste sõnadega tasub viidata KEY KEY

AIA Elekter OÜ

AIA ELEKTER OÜ poolt läbiviidav elektripaigaldiste audit on kooskõlas EVS-EN ISO/IEC 17020:2012 standardiga ning omab EAK poolt väljastatud akrediteerimistunnistust nr I074. AIA ELEKTER OÜ on erialeselt pädev mõõtja tunnistus nr E228. Elektripaigaldiste auditit tohivad läbi viia ainult Eesti standardi EVS-EN ISO/IEC 17020:2012 (Vastavushindamine) kohaselt akrediteeritud firmad, kes võivad hindamiseks kasutada ainult akrediteeritud katselabori või erialaselt pädeva mõõtja kontrollmõõtmiste tulemusi.

AIA Elekter OÜ

pakub kuni 1000 V elektripaigaldiste auditit, elektrotehnilisi ja valgustiheduse mõõtmisi, projekti ekspertiisi, nõustamist ja järelvalvet.

 

 

AIA ELEKTER OÜ poolt läbiviidav  elektripaigaldiste  audit on kooskõlas EVS-EN ISO/IEC 17020:2012 standardiga ning omab  EAK poolt väljastatud akrediteerimistunnistust nr  I074.

 

 

 

AIA ELEKTER OÜ on erialeselt pädev mõõtja  tunnistus nr E228.

 

Elektripaigaldiste auditit tohivad läbi viia ainult Eesti standardi EVS-EN ISO/IEC 17020:2012 (Vastavushindamine) kohaselt akrediteeritud firmad, kes võivad hindamiseks kasutada ainult akrediteeritud katselabori  või erialaselt pädeva mõõtja kontrollmõõtmiste tulemusi.  

                      

 

 

 

AIA ELEKTER OÜ

Jaan Venteri tee 5-20 Harkujärve küla harku vald Harjumaa 67912

Telefon (+372) 5042044  e-post jaak(ätt)aiaelekter.ee.

Kodulehtede valmistamine aara.ee

AIA ELEKTER OÜ poolt läbiviidav elektripaigaldiste audit on kooskõlas EVS-EN ISO/IEC 17020:2012 standardiga ning omab EAK poolt väljastatud akrediteerimistunnistust nr I074. AIA ELEKTER OÜ on erialeselt pädev mõõtja tunnistus nr E228. Elektripaigaldiste auditit tohivad läbi viia ainult Eesti standardi EVS-EN ISO/IEC 17020:2012 (Vastavushindamine) kohaselt akrediteeritud firmad, kes võivad hindamiseks kasutada ainult akrediteeritud katselabori või erialaselt pädeva mõõtja kontrollmõõtmiste tulemusi.

pakub kuni 1000 V elektripaigaldiste auditit, elektrotehnilisi ja valgustiheduse mõõtmisi, projekti ekspertiisi, nõustamist ja järelvalvet. AIA Elekter OÜ

KEY mingi tekst peaks olema võimalik kirjutada ka siia lisaks, et nii vähema kui ka suurema tehisliku intellektiga oleks võimalik aru saada, mis täpselt lehekülje sisus on ja milliste sõnadega tasub viidata KEY KEY
www.aiaelekter.ee Copyright © 2014-2015 AIA Elekter OÜ